Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů:

Kusta (” Kusta “) provozuje kusta.cz a může provozovat i jiné webové stránky. Je pravidlem společnosti Kusta respektovat vaše soukromí ohledně veškerých informací, které můžeme shromažďovat při provozu našich webových stránek.

Návštěvníci webových stránek

Stejně jako většina provozovatelů webových stránek shromažďuje Kusta neosobní informace o druhu, které zpravidla zpřístupňují webové prohlížeče a servery, jako je typ prohlížeče, jazyková preference, odkazující stránky a datum a čas každé žádosti návštěvníka. Účelem Kusty při shromažďování osobně neidentifikujících informací je lépe pochopit, jak návštěvníci Kusty používají své webové stránky. Kusta může čas od času zveřejňovat souhrnné údaje, které nejsou osobními, např. Zveřejněním zprávy o trendech v používání svých webových stránek.

Kusta také shromažďuje potenciálně osobní identifikační informace, jako jsou adresy internetového protokolu (IP) pro přihlášené uživatele a pro uživatele, kteří nechávají komentáře na blogu / stránkách kusta.cz. Kusta zveřejňuje pouze přihlášené adresy IP uživatelů a komentátorů za stejných okolností, které používá, a zveřejňuje informace o osobním identifikaci, jak je popsáno níže, s výjimkou toho, že adresy IP a e-mailové adresy jsou zřejmé a zveřejněny administrátorům blogu / webu, kde je komentář byl ponechán.

Shromažďování osobních identifikačních údajů

Někteří návštěvníci stránek Kusty se rozhodli vzájemně komunikovat s Kustou způsobem, který vyžaduje, aby Kusta shromažďovala osobní identifikační informace. Množství a druh informací, které Kusta shromažďuje, závisí na povaze interakce. Například žádáme návštěvníky, kteří se zaregistrují na adrese kusta.cz aby poskytli uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Ti, kteří provádějí transakce s firmou Kusta, jsou požádáni, aby poskytli další informace, včetně případných osobních a finančních informací požadovaných pro zpracování těchto transakcí. V každém případě Kusta shromažďuje takové informace pouze v míře, která je nezbytná nebo vhodná pro splnění účelu interakce návštěvníka s Kustou. Kusta nezveřejňuje informace o osobním určení, které nejsou uvedeny níže. Návštěvníci mohou vždy odmítnout poskytnutí osobně identifikujících informací s upozorněním, že jim může zabránit v tom, aby se zapojili do určitých aktivit týkajících se webových stránek.

Kusta může shromažďovat statistiky o chování návštěvníků na svých webových stránkách. Kusta může tuto informaci veřejně zobrazit nebo ji poskytnout ostatním. Společnost Kusta nicméně nezveřejňuje informace o identifikaci osob, které nejsou uvedeny níže.

Ochrana určitých osobních identifikačních údajů

Společnost Kusta zveřejňuje potenciálně osobní identifikační a osobní identifikační údaje pouze pro zaměstnance, smluvní partnery a přidružené organizace, které (i) potřebují znát tyto informace za účelem jejich zpracování v Kusta nebo poskytovat služby dostupné na webových stránkách Kusty a ( ii) kteří se dohodli, že ji nezveřejní jiným osobám. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací mohou být umístěni mimo vaši domovskou zemi; pomocí webových stránek společnosti Kusta souhlasíte s přenosem takových informací na ně. Kusta nebude nikomu pronajmout ani prodávat potenciálně osobní identifikační a osobní identifikační údaje. Kusta kromě svých zaměstnanců, smluvních partnerů a přidružených organizací zveřejňuje potenciálně osobní identifikační a osobní identifikační údaje pouze v reakci na předvolání, soudní příkaz nebo jinou žádost vlády, nebo když Kusta v dobré víře věří, že je zveřejnění rozumně nutné k ochraně majetku nebo práv Kusty, třetích stran nebo veřejnosti obecně. Pokud jste registrovaným uživatelem webových stránek společnosti Kusta a uvedli jste svou e-mailovou adresu, občas vám Kusta může poslat e-mail, který vám sdělí nové funkce, požádá vaši zpětnou vazbu nebo vás bude informovat o tom, co se děje s Kustou a našimi produkty. Pokud nám pošlete žádost (například prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím některého z našich mechanismů zpětné vazby), vyhrazujeme si právo publikovat ji, abychom vám pomohli vyjasnit nebo reagovat na Vaši žádost nebo abychom nám pomohli podpořit ostatní uživatele. Společnost Kusta podniká veškerá opatření, která jsou přiměřeně nezbytná k ochraně před neoprávněným přístupem, používáním, změnami nebo zničením potenciálně osobně identifikujících a osobně identifikujících informací.

Cookies

Soubor cookie je řetězec informací, které webové stránky ukládají v počítači návštěvníka, a prohlížeč návštěvníků poskytuje webové stránce pokaždé, když se návštěvník vrátí. Kusta používá cookies k tomu, aby pomohla Kustovi identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich používání webových stránek Kusta a jejich preference na webových stránkách. Kusta návštěvníci, kteří nechtějí umístit cookies do svých počítačů, by měli nastavit prohlížeče k odmítnutí souborů cookie před použitím webových stránek Kusty s nevýhodou, že některé funkce webových stránek Kusta nemusí správně fungovat bez pomoci cookies.

Obchodní převody

Pokud by byla společnost Kusta nebo v podstatě veškerá její aktiva získána, nebo v nepravděpodobné situaci, kdy Kusta vystoupí z podnikání nebo vstoupí do konkurzu, budou informace o uživateli jedním z aktiv, které třetí strana přenesla nebo získala. Berete na vědomí, že takové převody mohou nastat a že jakýkoli nabyvatel Kusty může nadále používat vaše osobní údaje, jak je stanoveno v těchto zásadách.

Reklamy

Reklamy, které se zobrazují na našich webových stránkách, mohou být uživatelům doručovány prostřednictvím reklamních partnerů, kteří mohou nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují, aby reklamní server rozpoznal váš počítač pokaždé, když vám pošle inzerát online, aby shromažďoval informace o vás nebo ostatních, kteří váš počítač používají. Tyto informace umožňují inzertním sítím mimo jiné poskytovat cílené reklamy, o kterých se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat. Tato Zásady ochrany soukromí zahrnují používání souborů cookie od společnosti Kusta a nezahrnuje používání cookies jakýmkoli inzerentům.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Přestože většina změn bude pravděpodobně menší, může společnost Kusta občas změnit své zásady ochrany osobních údajů a podle vlastního uvážení Kusta. Kusta doporučuje návštěvníkům, aby častěji kontrolovali tuto stránku o změnách svých zásad ochrany osobních údajů. Máte-li účet kusta.cz, můžete také obdržet upozornění, které vás informuje o těchto změnách. Vaše další používání těchto stránek po změně těchto Zásad ochrany osobních údajů bude znamenat, že jste takovou změnu přijali.

Sdílet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •